Komitet Badań Czwartorzędu

Komitet Badań Czwartorzędu PAN został po raz pierwszy powołany w 1964 roku. Zajmuje się
problematyką badań czwartorzędu realizowaną w zakresie nauk geologicznych, fizyczno-geograficznych, biologicznych i archeologicznych.

O komitecie

Aktywność Komitetu przejawia się w integrowaniu badaczy, reprezentujących główne ośrodki naukowe w Polsce, którzy w
strukturze PAN reprezentują 3 wydziały Akademii (Wydz. III – nauki ścisłe i nauki o Ziemi,
Wydz. II – nauki biologiczne i rolnicze, Wydz. I – nauki humanistyczne i społeczne.
Podstawowym zadaniem Komitetu Badań Czwartorzędu jest inicjowanie i koordynacja
badań interdyscyplinarnych. Prowadzona działalność wpływa na znaczący postęp badań
nad czwartorzędem w Polsce, a także wspiera współpracę z badaczami z zagranicy (m.in.
Ukraina, Białoruś, Czechy, Niemicy) i udział w programach międzynarodowych.

Członkowie

Władze

Struktura organizacyjna

Lorem ipsum is a pseudo-Latin text used in web design, typography, layout, and printing in place of English to emphasise design elements over content. It’s also called placeholder (or filler) text. It’s a convenient tool for mock-ups. It helps to outline the visual elements of a document or presentation, eg typography, font, or layout. Lorem ipsum is mostly a part of a Latin text by the classical author and philosopher Cicero. Its words and letters have been changed by addition or removal, so to deliberately render its content nonsensical; it’s not genuine, correct, or comprehensible Latin anymore. While lorem ipsum’s still resembles classical Latin, it actually has no meaning whatsoever. As Cicero’s text doesn’t contain the letters K, W, or Z, alien to latin, these, and others are often inserted randomly to mimic the typographic appearence of European languages, as are digraphs not to be found in the original.

-

Formularz kontaktowy

    Zapisując się na wydarzenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych